Predsedniški kandidat 2022

Srečko Šorli

prvi osnutek njegovega programa že dva dni po objavi kandidature

Ukinitev vseh koronskih ukrepov, ki jih je na tisoče svetovno priznanih znanstvenikov označilo za Zločin proti človeštvu.

https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-slovenian/

 

 

Izstop Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije in začetek ustvarjanja lastne vizije javnega zdravja, kjer je na prvem mestu krepitev zdravja, na drugem mestu pa je zdravljenje ljudi, ko je to potrebno. Razvoj javnega zdravja po modelu VETRNICA ZDRAVJA, ki ga je Srečko Šorli razvil pred 10 leti v GH PRIMUS na Ptuju.

 

Izstop Slovenije iz Evropske unije ki ni skupnost narodov ampak je le instrument velikega kapitala, da si podredi celotno Evropo.

 

Krepitev stikov z Višegrajsko skupino.

 

Ponovna uvedba tolarja in Narodne banke Slovenija, ki ne bo v privatni lasti, ampak bo v lasti države, se pravi državljanov.

 

Razvoj ekološkega kmetijstva, ki naj v roku 3 let zagotovi, da vso hrano pridelamo doma. Prepoved GSO hrane in rastlin. Ustanovitev lastne semenske državne banke.

 

Razvoj energetike po vzoru Cmureka v Avstriji,

kjer vso energijo pridelajo doma iz ekoloških virov.

https://www.100-percent.org/mureck-steiermark-austria/

 

 

Najstrožji zakoni za gospodarski kriminal in sprejemanje podkupnin v politiki, ki se kaznujejo z odvzemom premoženja,

ki preide v državno last

 

Razvoj teritorialne obrambe, ki je najbolj uspešen in najcenejši način varovanja naše države

 

Depolitizacija naše države:

- spremembe volilne zakonodaje (primer zakonodaja v Švici):

   ukinitev strankokracije, možnost odpoklica poslanca, ki ne zastopa         volilcev, materialna in kazenska odgovornost nosilcev oblasti.

   Parlamentarec, ko je enkrat v parlamentu, odgovarja volivcem in ne

   stranki. Strankarski »boji« se po volitvah končajo. Parlament ni več

   razdeljen na večino in opozicijo, deluje in odloča se kot »svet

   ljudstva« v prid ljudstva.

 

- spremembe sodnega sistema v smislu absolutne neodvisnosti od     

   politike, nagrajevanje sodnikov po številu neovrženih sodb.

 

- spremembe javnih medijev (da ne bodo glasilo politike, lastnikov ali

   sponzorjev).

 

- kadrovanje v državnih podjetjih, policiji, organih pregona na sme biti

   odvisno od politike, temveč morajo biti izbrani najbolj kompetentni in

   etično neomadeževani strokovnjaki.

 

- spremembe zdravstvenega in izobraževalnega sistema, da ga bodo

   vodili najboljši strokovnovnjaki, da bo urejeno transparentno

   financiranje in vsako leto ocenjevano z primerjavami glede

   uspešnosti in strokvnosti najuspešnejših držav

 

- spremembe v smeri osebne materialne in kazenske odgovornosti

   upravljalcev družbenega premoženja

 

- spremembe, da bodo gospodarska zbornica in sindikati bolj ščitili

   svoje člane in manj podaljšana roka politike

 

Ponovna vzpostavitev SDK-ja, ki je zagotavljal transparenten pretok vseh finančnih transakcij v Republiki Sloveniji

 

Popolna reformacija šolstva. Danes je namen šolskega sistema uničevanje duha naših otrok in ustvarjanje robotov, ki naj služijo velekapitalu. Reformirana šola bo spodbijala kreativnost in naravno čustveno inteligenco otrok. Srečni otroci so edina garancija za prihodnost našega naroda in naše države. Takojšnja zagotovitev toplega obroka vsem otrokom ne glede na njihov socialni status.