Agenda

Načrt Nove Svetovne ureditve
12/2020 do 12/2021

Dec 2020 - Bolnice na terenu se postavijo v vsakem okraju

Jan 2021 - Popolni Lockdown, prekinitev vseh služb, zaprtje vsega                              gospodarstva

Feb 2021 - Reforma vseh ugodnosti

Mar 2021 - Nove okužbe Covid21, druga vrsta (dosti bolj smrtna od                               prejšnje)

Apr 2021 - bolnišnice ne zmorejo več borbe z virusom. Na voljo                                     cepivo za Covid19

Maj 2021 - Vlade vzpostavijo novo plačilni sistem za delavce,                                          vključno z min. plačo

Jun 2021 - Trgovine ostanejo brez običajnih zalog. Pogosti lokalni                                protesti. Vojaške kontrolne točke se vzpostavijo v vseh                              mestih

Jul 2021 - Izbruhi državljanskih nemirov, lokalne vlade se začnejo                              umikati. Razvito cepivo za Covid21

Avg 2021 - Hitri načrti za oblikovanje nove vladne strukture.                                           Uvedeno je prvo popolno cepljenje za Covid19

Sep 2021 - Brisanje vseh dolgov tistim, ki so se cepili proti Covidu19                           in Covidu21. Nov zakon prekliče vsa lastništva                                                 nepremičnin in jih prenese na vlado.

Okt 2021 - Predstavitev Covid Potnega lista v digitalni in fizični                                     obliki. Delajo in potujejo lahko samo cepljeni

Nov 2021 - Cepljenje proti Covidu19 in Covidu21 postane obvezno

Dec 2021 -  Covid Potne liste preimenujemo v Zdravstvene kartice in                          postanejo sprejete kot del normalnega življenja.

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell