Search

Svetovna zveza zdravnikov in Svetovno zavezništvo svobode se borita za naše pravice !!!

The Worlds Doctors Alliance and the World Freedom Alliance are fighting for our rights !!!
Spodaj so delci dokumentarnega filma, katerega si v celoti lahko ogledate na strani KINO!
Below are clips from the documentary, which you can watch in full on the KINO page!


WORLD FREEDOM ALLIANCE by ORACLE films







PREDSTAVNIKI SVETOVNE ZVEZE ZDRAVNIKOV
WORLD DOCTORS ALLIANCE REPRESENTATIVE


SVETOVNA ZVEZA ZDRAVNIKOV
WORLD DOCTORS ALLIANCE

https://worlddoctorsalliance.com/

&
SVETOVNO ZAVEZNIŠTVO SVOBODE
WORLD FREEDOM ALLIANCE

https://www.facebook.com/worldfreedomalliance/






HEROJI NAŠE DOBE !!! / HEROES OF OUR AGE !!!

933 views0 comments

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell