Search

Srečko Šorli se strinja z italijansko preiskavo, ker je tudi sam opozoril na isto stvar že lani!

Srečko Šorli agrees with the Italian investigation because he himself pointed out the same thing last year!Vir: BitChute kanal SLOVENCI ZA SLOVENIJO

https://www.bitchute.com/channel/CrUDCWGuDOf0/


265 views0 comments

I DON'T NEED

A WEAPON

I'M ONE !

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell