Search

PCR testi so osnovno orodje prevare! / PCR tests are a basic fraud tool!


Kako PCR testi delujejo, zakaj se uporabljajo in kako se uporabljajo pravilno -35 ciklov!!!

How PCR tests work, why they are used and how they are used properly - 35 cycles !!!

ZELO POUČEN VIDEO, TAKO ZA STROKOVNJAKE KOT ZA LAIKE

VERY INSTRUCTIVE VIDEO, BOTH FOR PROFESSIONALS AND LAYERS


255 views0 comments

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell