Search

Opozorilo v znakovnem jeziku glede cepljenja, posnetki iz celega sveta!!!

Warning in sign language about vaccinations, footage from around the world !!!


31 views0 comments

I DON'T NEED

A WEAPON

I'M ONE !

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell