Search

MASKE DOL - Anica Bidar - MI SMO LJUDSTVO! - SAMOTESTIRANJE OTROK?

MASKS DOWN - Anica Bidar - WE ARE THE PEOPLE! - CHILDREN'S SELF-TESTING?
ALI SO BILI PROSTOVOLJCI PREVARANI?

WERE THE VOLUNTEERS CHEATED?


Civilna iniciativa MASKE DOL

https://www.facebook.com/MASKE-DOL-civilna-iniciativa-101017414921399


77 views0 comments

I DON'T NEED

A WEAPON

I'M ONE !

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell