Search

ŠOFER, KI VELIKO VE 3:PRIPRAVITE SE NA "IGRE LAKOTE",BOŽJA KRIPTO VALUTA SO SEMENA, NABAVITE SEMENA!


DRIVER WHO KNOWS A LOT 3: GET READY FOR "HUNGER GAMES", GOD'S CRYPTO CURRENCY ARE SEEDS, GET SEEDS!
DRUGI DEL INTERVJUJA / SECOND PART OF INTERVIEW

KAJ JE V CEPIVU IN ZAKAJ, UVEDBA NOVE SVETOVNE UREDITVE!

WHAT'S IN THE VACCINE AND WHY, THE INTRODUCTION OF A NEW WORLD ORDER!

https://www.odpriteoci.com/post-1/eksplozivni-intervju-s-srbskim-šoferjem-2-kaj-je-v-cepivu-in-zakaj-uvedba-nove-svetovne-ureditve

PRVI DEL INTERVJUJA / FIRST PART OF INTERVIEW

EKSPLOZIVEN INTERVJU S SRBSKIM ŠOFERJEM LIMUZINE, KI JE VOZIL FARMACEVTE 2015, KO SO ODKRILI mRNK!

EXPLOSIVE INTERVIEW WITH A SERBIAN LIMOUSINE DRIVER WHO WAS DRIVING PHARMACISTS IN 2015 WHEN THE MRNA WAS DISCOVERED!

https://www.odpriteoci.com/post-1/eksploziven-intervju-s-srbskim-šoferjem-limuzine-ki-je-vozil-farmacevte-2015-ko-so-odkrili-mrnk


DELITE NAPREJ , TUDI V VSE BIVŠE REPUBLIKE NAŠE PREJŠNJE DRŽAVE IN ŠIRŠE!
SHARE FORWARD, ALSO TO ALL FORMER REPUBLICS OF OUR FORMER COUNTRY AND WIDER!
180 views0 comments