Naročite se na BREZPLAČNE novice. Enostavno vpišite vaš naslov e-pošte in  boste o vsaki objavi obveščeni.
Subscribe to FREE news. Simply enter your email address and you will be notified of each post.
Search

Tretja dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi opr. št. U-I-17/21

Spoštovano o cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije,


Pobudniki kot zdravniki, zavezani, da bomo pri svojem delu spoštovali in udejanjali ne samo medicinsko etiko in deontologijo,[19] ampak tudi z mednarodnim pravom in s slovensko ustavo zagotovljene temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine vseh ljudi, prav posebej odgovorno in skrbno pa otrok, ne morem in ne smemo samo opazovati dogajanja v družbi, ki ga še vedno povzročajo in ohranjajo v statusu quo veljavni ukrepi v Republiki Sloveniji, iz naslova epidemije. Prav tako pa pravice in svoboščine pacientov, zagotovljene z veljavno zakonodajo, zlasti z Zakonom o pacientovih pravicah in z vsem sklopom zakonodaje, ki ureja pravni položaj, pravice in interese otrok. Od malčkov v vrtcih in otrok v šolah, do dijakov in dijakinj v srednjih šolah ter študent in študentov na fakultetah. Seveda imamo povsem enako zavezo tudi do staršev teh otrok in ljudi, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter v javnih visokošolskih zavodih.


V četrtek, 3.12.2021, smo bili pobudniki ob spremljanju večernih informativnih oddaj na TV Slovenija, Kanal A in POP TV, kmalu po prenosu tiskovne konference Vlade RS na tretjem programu RTV Slovenija, močno vznemirjeno. Pereče vprašanje, ki ga podrobno naslavljamo že v izvorni pobudi je sodi izbilo dno. Samo v eni šoli, Osnovni šoli Šenčur pri Kranju, je bilo potrjenih 90% napačnih rezultatov testiranj oseb, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu, za Covid-19. Točno tako, kot smo predvideli. To označujemo za socialno katastrofo – iz razlogov, pojasnjenih v izvorni pobudi in njenih prvih dopolnitvah.


Pred tem smo ob pojavih protestov zaradi zapiranja, odpiranja, pa spet zapiranja in odpiranja šol…, z zanimanjem in zaskrbljenostjo prisluhnili predvsem izjavam otrok – osebam z neomadeževano dušo, čistim srcem in brezmadežno iskrenostjo v govorici jezika, oči, obraza in telesa. Zazdelo se je, da so pravzaprav otroci še edini branik in preostanek zdravega razuma in srčne iskrenosti v državi; ob njihovih pripovedih kako zelo in zakaj si želijo nazaj v vzgojno-izobraževalne ustanove, med svoje vrstnike in vrstnice, prijatelje in prijateljice, učitelje in učiteljice, vzgojitelje in vzgojiteljice… , nas ni pustil ravnodušne. Srčnemu in čuječemu človeku se ob tem vsaj močno orosijo oči. Lahko pa postane tudi jezen, ne le zaskrbljen.


V petek, 4. 12. 2021, pa nam je – milo rečeno – zavrela kri. Dr. Faganel je na tiskovni konferenci Vlade RS, v imenu NIJZ in v svojem lastnem imenu, ponovno poudarjeno ponovil (kar je pred tem storil že večkrat prej), da PREPOVEDI PREHAJANJA OBČINSKIH MEJA, POLICIJSKA URA IN ZAPRTJE ŠOL nimajo prav nikakršne zveze z medicino, epidemiologijo in širjenjem nalezljive bolezni. Naše negativno vznemirjenje se je še okrepilo, ko je predsednik vlade javno, pred kamerami, ob tem, že tolikokrat ponovljenem znanstvenem stališču dr. Faganela, mrtvo hladno izjavil: »saj lahko najdemo tudi strokovnjake, ki bodo imeli drugačno mnenje.« Nezaslišano, zavržno, šokantno.


Isti dan je policist, v posebni oddaji RTV Slovenija o Covidu-19, izjavil, da so «verjetno« izven bolnic in DSO-jev največji problem širjenja okužb »privatne zabave.« Še enkrat več – razlog, ki je zgolj domneva, špekulacija, a tudi kot tak nima prav nikakršne zveze z ukrepi prepovedi prehajanja mej občin, policijsko uro in zaprtjem vrtcev in šol. Ljudje brez medicinske izobrazbe, laiki, že dlje časa zdravorazumsko to dojemajo in govorijo o tem kot popolnem nesmislu in absurdu. Ki pa ga ne gre kar odriniti z mize misleče pozornosti, saj povzroča dolgoročno zelo škodljive, hipotetično katastrofalne posledice na zdravju, fiziološkem in psihičnem, celotne populacije.


Isti dan je Državni zbor RS sprejel novi PKP 8, s katerim je med drugim, brez prepričljive utemeljitve ustavnopravnih argumentov za to, celo brez sleherne utemeljitve stvarnih razlogov za to, izničil pravico do referendumskega odločanja ljudstva o PKP 8 in – saj ni res, pa je – predpisal astronomske kazni za »neizvrševanje programa za soočanje z epidemijo, ki ga pripravi NIJZ«, ki ga sploh še ni, ne obstaja! Dolgoročno katastrofalno škodljivo stanje in prakso PCR testov, hitrih testov in zaprtja šol pa pustil v statusu quo.[20]


Istočasno pa najvplivnejši slovenski televizijski in tiskani mediji, pa tudi spletni mediji, še naprej prikrivajo slovenski javnosti (s tem pa kršijo njeno pravico do obveščenosti), da so številna sodišča (in število se tedensko povečuje) drugih evropskih držav, tudi sodišča zveznih držav ZDA, že presodila, da so ukrepi, kot je omejitev gibanja, prehod meja občin, policijska ura, na temelji PCR in hitrih testov odrejena »karantena« in prisilno, obvezno testiranje s tako zelo nezanesljivimi testi za Covid-19, protiustavni posegi v pravice in svoboščine ljudi (Španija, Portugalska, BIH, Kosovo, Avstrija, Nemčija, Ekvador, vrhovna sodišča zveznih držav ZDA…).[21] Hkrati pa se tedensko množijo strokovne in znanstvene analize, raziskave in študije o NEUČINKOVITOSTI naštetih in v Sloveniji uveljavljenih ukrepov, druge pa še čakajo na objavo (prvič, ker se na objavo v znanstvenih publikacij običajno čaka dlje časa, drugič, ker gre očitno za preobčutljiva vprašanja, ki niso po volji in godu tistih javnih oblasti v tistih država, ki te in takšne ukrepe uvajajo brez strokovne, znanstvene, stvarne, prepričljivo utemeljene materialne podlage).


Se je pa včeraj v javnih medijih zgodil vsaj delni premik naprej, na bolje: o tem se je končno masovno spregovorilo. Objavljeni so bili, končno, prispevki, ki jasno dokazujejo, da tisto, kar trdi Vlada RS, enostavno ne drži, ni res: da imajo druge države enako pravno politiko in politično prakso glede ukrepov, kot Slovenija. Svetlobna leta daleč od resnice. Med drugim to jasno izhaja že iz odklonilnega ločenega mnenja sodnice dr. Špelce Mežnar k sklepu sodišča, s katerim sodišče ni ugodilo predlogu pobudnikov za začasno zadržanje izvajanja nekaterih pravnih predpisov in ukrepov v zadevah z opr. št. U-I-426/20 in U-I-427/20.

In zdaj je tudi javnosti, ki pa zmore »misliti«, jasno, da neprekinjeno sklicevanje Vlade RS na »epidemiološko sliko« nima nikakršne vzročno-posledične zveze z ukrepi. Ali konkretneje, da POVEČANJE ŠTEVILA OKUŽENIH V BOLNICAH IN DSO-jih nima absolutno in kristalno jasno očitno nikakršnega vpliva na javno življenje, razen enega samega: Vlada RS še vedno barva slovenske občine in regije, še vedno določa stroge ukrepe za vse ljudi, v vseh krajih, občinah in regijah Slovenije, za vso splošno javnost IZKLJUČNO NA TEMELJU GOLE STATISTIKE, KI NEPOSREDNO ZADEVA IZKLJUČNO BOLNICE (ZDRAVSTVENE USTANOVE) IN DSO-je. Osupljivo nesmiselno, absurdno, očitno protiustavno.


Dogajanje, družbeno stanje in ukrepi vlade že dolgo časa nimajo prav nikakršne neposredne zveze z medicino in epidemiologijo. Imajo pa zvezo s psihologijo, psihiatrijo in psihoterapevtiko: ljudem in naciji se povzroča nepovratna in enormna škoda, hkrati pa tudi o teh vprašanjih država ne izdeluje, ne vodi in ne objavlja nikakršnih javnih podatkov, ugotovitev, študij, analiz… To počnejo pokončni posamezniki, s hkratnim trudom, da bi zadeve lahko predstavili javnosti v javnih medijih.[22]


Tako ne gre več naprej. Tako ne sme več iti naprej!


Zato na spoštovano Sodišče naslavljamo še tretjo dopolnitev izvorne pobude v naslovni zadevi.[23]

Država naj takoj odpre šole

Šole naj se zapirajo zadnje in odpirajo prve. To je jasno, nedvoumno in neposredno navodilo Evropskega centra za kontrolo in nadzor bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).[24]

Zapiranje države (“lock-down”),[25] pravi in ponavlja največja nadnacionalna organizacija za področje javnega zdravja, naj bo le začasen ukrep, ki ga uporabi država, da poskrbi za druge načine ustavljanja epidemije, saj takšen ukrep ne vpliva bistveno na širjenje virusa, zelo pa povečuje revščino, duševne motnje, število poskusov samomorov in storjenih samomorov, posebej pri mladih (!) in tistih starostnikih, ki so prepuščeni samoti in osamljenosti. To so navodila Svetovne zdravstvene organizacije, stara že več mesecev! To je sedaj dokazala tudi skupina znanstvenikov z nadvse ugledne Stanfordske univerze, med njimi tudi najpogosteje citirani znanstvenik na svetu John P.A. Ioannidis.(1)

Naši otroci, otroci naše domovine in naših ljudi, so že več kot tri mesece zaprti v domove, bolj ali manj “prilepljeni” na ekrane, brez nadzora staršev glede uporabe interneta, ki je poln pasti, ker smo starši v službah. So brez pristnih socialnih stikov z vrstniki, mnogokrat osamljeni in izolirani, brez “luči na koncu tunela,” ker se zdi, da se 14 dni šolanja od doma ne bo nikoli končalo. Njihove stiske so vedno večje, njihova motivacija za učenje ugaša, izgubljajo gibalne sposobnosti, psihično breme skrivajo v motnjah hranjenja, apatiji, nekateri “kričijo” na pomoč s poskusi samomorov, v nekaj mesecih, celo tednih, so bistveno padle njihove gibalne sposobnosti, otroci so pridobili odvečne kilograme, najmlajšim se je teža povečala s 30 na 40 kg, nimajo več volje, motivacije… in še in še. To je socialna katastrofa. Če je bil STRAH prva prava epidemija prejšnjega leta, so duševne motnje, resne, dolgotrajne in sila težko rešljive duševne motnje pri najmlajših že trdno zasidrana nova epidemija. Za otroke in najmlajše, tudi mlade, to pomeni mučenje, psihični teror, življenje brez živeti… [26]

Svetovne inštitucije svarijo pred zapiranjem šol, saj je škoda zaradi tega neprimerno večja (znatno nesorazmerna), kot pričakovana korist (javni interes, legitimni cilj). Ali drugače, korist ni dokazana, nikoli ni bila ne dokazana, ne izkazana in tudi ne more biti dokazana – ker JE NI. Na širjenje virusa v populaciji odprte šole nimajo vpliva, kar so potrdile mnoge študije. Na to smo opozorili tudi v iniciativi Slovenski zdravniki, ko smo se zavzeli za vrnitev otrok v šole – brez obveznega testiranja šolnikov (in potencialno tudi otrok!). Naše strokovno mnenje smo naslovili na naslednje institucije:

Slovensko zdravniško zbornico

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport


Prejeli smo le naslednji odgovor SZZ-e:


Od: xxx

Date: pon., 25. jan. 2021 12:09

Subject: Strokovno mnenje Iniciative Slovenskih zdravnikov

To: info@slovenskizdravniki.si <info@slovenskizdravniki.si>

Spoštovani,

v imenu generalnega sekretarja Iztoka Kosa, dr. med., se vam za poslano zahvaljujemo. Zdravniška zbornica Slovenije ni odločevalec pri sprejemanju ukrepov za zajezitev pandemije, zato predlagamo, da vprašanja naslovite tistim, ki so ukrepe odredili.

Lep dan XY

ŽE DOLGO ČASA JE JASNO IN OČITNO, DA ODLOČITVE GLEDE UKREPOV NISO STROKOVNE, AMPAK POLITIČNE! Že dlje časa je jasno in očitno, tega pa ne skriva niti Vlada RS, da se odločitve sprejemajo NE GLEDE NA MNENJE ZDRAVNIŠKE STROKE in celo v OČITNEM IN GROBEM NASPROTJU Z MNENJI, STALIŠČI IN PRIPOROČILI ZDRAVNIŠKE IN EPIDEMIOLOŠKE STROKE.


In javna oblast? Njen prvi človek ob tem ignorantsko, žaljivo, neodgovorno in skoraj porogljivo zabrusi: bomo pa našli strokovnjake, ki bodo menili drugače. Nezaslišano!

Ob tem kot zdravniki, predstavniki medicinske znanosti, nočemo in ne smemo molčati! Predvsem pa nočemo in ne smemo SODELOVATI pri izvajanju politično določenih ukrepov izvršilne veje oblasti, ki ima, ali pa nima več večine v parlamentu.

Nujno, res nujno je otrokom vrniti njihovo otroštvo in odprtje šol je prvi in najnujnejši korak, da se bo to res zgodilo.

Kot mama šestih otrok jokam, ker jim ob vsem védenju o bolezni Covid-19 in epidemiji ter učinkovitosti oziroma neučinkovitosti ukrepov ne znam razložiti, zakaj so še vedno doma, brez družbe prijateljev, osebnega stika z učitelji, izkustvenega učenja, športa…


ZDRAVNIKI MORAMO POPULACIJO VAROVATI TUDI V TEM OZIRU IN KONTEKSTU. IN ZDRAVNIKI NE SMEMO POČETI NIČESAR, KAR JE POPOLNOMA IN KATEGORIČNO SKREGANO Z MEDICINSKO ETIKO, DEONTOLOGIJO, ZAKONODAJO, USTAVNIMI TEMELJI ZAKONODAJE, MEDNARODNIM PRAVOM in OSEBNO VESTJO ZDRAVNIKA – KI JE IN MORA VSELEJ BITI V SLUŽBU LJUDI, NJIHOVE NAJVEČJE DOBROBITI, ZDRAVJA CELOTNE POPULACIJE IN MEDICINSKIH STANDARDOV, KRITERIJEV IN MERIL – za sleherno oblastno odločitev z učinki na zdravje posameznika in populacije.


Očitno je, da se epidemija umirja, saj se umirjajo vsi kazalniki, kar je ob sezonski pojavnosti virusa pričakovano. Epidemija se umirja ne glede na zaprtje šol, ali strogosti ukrepov v državi, o čemer se lahko prepričamo tudi ob pogledu na dogajanje v sosednjih državah, predvsem državah bivše Jugoslavije.[27]

Čas je, da se otroci vrnejo v šole in to brez testiranja, tako s hitrimi testi, kot PCR testi. Obe vrsti testov sta znanstveno in praktično nedvoumno dokazani kot nezanesljivi, na kar smo zdravniki iniciative prav tako opozorili v strokovnem mnenju in kar pobudniki poudarjamo in dokazujemo že v izvorni pobudi. O nezenesljivosti PCR testov zelo jasno piše tudi poročilo Pietra Borgerja in njegove skupine 22 uglednih svetovnih znanstvenikov. V Sloveniji na to poročilo ni opozoril še nihče od tistih, ki odločajo o strategiji ukrepov v času epidemije pri nas.[28]

Otroci potrebujejo šolo, vrstnike, šport, glasbo in svobodo! Zdravniki pa moramo varovati zdravje otrok, storiti vse, da njihove zdravstvene težave, tudi in zlasti psihološke, ne postanejo dolgoročno nerešljiva epidemija in ne smemo storiti ničesar, kar bi bilo v nasprotju s tem glavnim ciljem, smotrom in smislom naše družbene vloge!

Zato moramo odločno in neomajno vztrajati pri vsem, kar je bilo navedeno v izvorni pobudi in njenih dosedanjih dopolnitvah, prav tako pa v vseh pripisanih in priloženih strokovnih in znanstvenih virih.

Vljudno prosimo, tudi SVARIMO, to spoštovano in cenjeno Sodišče, naj nikar ne čaka na to, da bo Vlada RS pod pritiskom nadnacionalnih ustanov in organizacij, ali po zgledu vseh drugih držav in sodne veje oblasti v teh državah, nemara celo zadnja, odpravila te ukrepe. Veljavne odloke je v vseh delih, ki jih izpostavljamo v tej zadevi, nujno treba razveljaviti in jih označiti za očitno protiustavne – tudi zato, da se nikdar več ne ponovijo, na ta način in v tem obsegu, kot veljajo že mesece!

Zapisala: XY

Vir:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

S povzročanjem škode prebivalstvu, posebej otrokom, je treba takoj prenehati

Naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jim jih naložili na ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim škodimo. Dokazali smo, da smo z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, jim povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji in ravnatelji, zlasti pa zdravniki, smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo prevzeti na svoja ramena.

Omogočimo jim, da se vrnejo v šole. Takoj.

S preprostim ukrepom, vrnitvijo otrok in mladostnikov v vrtce, šole in univerze,[29] bomo otrokom ponovno omogočili za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili se bodo veščin socializacije, omogočen jim bo optimalen razvoj, pridobivanje znanja. Vrniti jim je treba – takoj – nasmeh na obraz. Naučiti jih, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v življenju ne smemo žrtvovati.[30]

Zato odločno vztrajamo pri predlogu za razveljavitev ukrepov, določenih z odloki vlade, v vseh točkah, navedenih v naši izvorni pobudi in njenih dopolnitvah, prav tako za odpravo Uredbe in Odredbe, navedenih v izvorni pobudi in njenih dopolnitvah.

Zdravniki, združeni v iniciativi Slovenskizdravniki.si, ostro nasprotujemo Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in morebitnemu podobnemu presejalnemu programu za otroke. Razlogi nasprotovanju so številni:

ECDC priporoča testiranja ljudi s simptomi, ki bi lahko pomenili okužbo s SARS-CoV-2 (in ne asimptomatskih ljudi) in morda oseb, ki so imele rizičen stik (1)

SZO ne priporoča testiranja otrok in učiteljev pred vrnitvijo v šole, še manj obveznega testiranja (2)

Presejalni program mora biti podprt z znanstvenimi dokazi, mora imeti dokazano korist in ne sme škodovati posamezniku in populaciji ter mora biti ekonomsko vzdržen (3)

S presejalnimi programi iščemo ljudi, ki imajo zvišan rizik za bolezen, z njim ne postavljamo diagnoz (3)

Postavljanje diagnoz na podlagi diagnostičnega testa brez anamneze (poizvedbe o težavah bolnika) in kliničnega pregleda je do sedaj veljalo kot strokovna napaka.

Smiselno je testiranje ljudi s simptomi in tesnih stikov, kot je praksa in navodilo švedskega inštituta za javno zdravje (18)

Poseganje v telo osebe brez njenega svobodnega informiranega soglasja je pravno in moralno nevzdržno (17)

Raziskave kažejo, da asimptomatski (tudi PCR pozitivni) zelo redko ali sploh ne prenašajo virusa (4,5)

Otroci so manj sprejemljivi za okužbo in jo redkeje prenesejo na starejše (1)

Učitelji in vzgojitelji niso nič bolj izpostavljeni tveganju za okužbo kot ljudje v drugih poklicih (1)

Naše spomladanske izkušnje z vračanjem otrok v vrtce in šole ter začetek šolskega leta dokazujejo, da vračanje otrok v šole ni vplivalo na širjenje virusa med populacijo. (graf 1,2)

Tudi izkušnje iz tujine potrjujejo zgornjo navedbo (1,6)

Tudi nedavno uvedeno splošno testiranje populacije ni potrdilo, da z omenjenimi ukrepi lahko preprečimo širjenja virusa (graf 1)

V javnih medijih (7) se je pojavila informacija o morebitnem testiranju otrok, opisana kot inovativni pristop, kjer bi mlajše otroke po prihodu v šolo testirali starši, starejši pa bi se testirali sami. Ideja o inovativnem testiranju je strokovno sporna. Testiranje, analizo testov in poročanje o rezultatih mora izvajati za to usposobljeno zdravstveno osebje (1). Iz strokovne literature je možno razbrati, da lahko v redkih primerih tudi testiranje s strani izkušenega osebja privede do poškodb ali celo hudih zdravstvenih zapletov (8,9,10)

Iz javnega medija je bilo možno razbrati, da bodo za testiranje učiteljev uporabljeni tudi nedavno uvoženi kitajski HAGT (11). Iz dokumentacije proizvajalca (12) izhaja, da test lahko zazna viabilne in ne-viabilne antigene novega koronavirusa. Iz protokola testiranja učiteljev (13) razberemo, da bo na testu pozitivna oseba obravnavana kot aktivno okužena. Na osnovi kakšne strokovne utemeljitve bo zdrava oseba ob navedbi proizvajalca, da test zaznava tako viabilne kot neviabilne antigene obravnavana kot aktivno okužena?

Proizvajalec tudi navaja, da uspešnost testa morda ni v korelaciji s celično kulturo, opravljeno na istem vzorcu. Na osnovi česa se bo potem zaključevalo o uspešnosti testa? Ali se je v Sloveniji opravila validacija omenjenega testa na celični kulturi?

Iz javnega medija (11) tudi povzemamo, da bo učiteljem ponujeno dvojno testiranje, prvo s HAGT in drugo s PCR metodo. V prispevku piše ”na NLZOH so nam pojasnili, da z dvojnim testiranjem le nadaljujejo analizo oziroma vzorčenje hitrih testov, saj je bil dosedanji vzorec prenizek za pravo analizo, kako zanesljivi so hitri testi podjetja…. Za zdaj še ne morejo trditi, v kolikšni meri so ali niso zanesljivi”. Sprašujemo se, kako je možno zahtevati obvezen poseg v telo zdravega človeka in izvajati takšno masovno testiranje s testom, ki po navedbah proizvajalca ne loči med viabilnim in neviabilnim antigenom, niti še ni bila izvedena njegova validacija? Kakšne so strokovne utemeljitve?

Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznana revizija PCR testov s strani 22 uglednih strokovnjakov (14) in priporočila SZO iz januarja 2021 (15,16) povezana z njimi, ki narekujejo uporabo PCR testa samo skupaj s klinično in epidemiološko sliko? Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji?

Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznano priporočilo ECDC, da se kot možna sprejemljiva alternativa ob sumu na okužbo s SARS Cov 19 testira vzorec sline testirane osebe ob uporabi PCR testa (1)? Ali se temu priporočilu sledi tudi v Sloveniji?[31]

Trdimo, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem otrok v vrtce in šole (in morebitno testiranje zdravih otrok) strokovna napaka. Zato ocenjujemo, da je omenjen ukrep zloraba medicine z namenom škoditi telesnemu in psihološkemu zdravju posameznikov in družbe.


Viri:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-kmalu-tudi-testiranje-otrok/

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2771362

https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/covid-swabs-cause-a-leak-in-brain-fluid-in-two-people-20201002-p561gj

https://www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-technique-is-important-to-prevent-injuries-and-complications-8929241.html

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-povedali-katere-teste-vse-boste-opravili/

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/koronavirus/2-instruction-for-sars-cov-2-antigen-test-kit-v1-2-sc0202.pdf?sfvrsn=abc53536_2&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%20Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021&utm_content=COVID-19%20Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021+CID_7fba50b34d4a3f81b9427503cdc16a0b&utm_source=Bilten&utm_term=Instruction%20for%20SARS-CoV-2%20Antigen%20Test%20Kit%20ang

https://www.sviz.si/koronavirus-dokumenti-ministrstev-2-val/

Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020

https://www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-to-reduce-false-positives_3668064.html?v=ul

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281 (26.člen)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/covid-19-testing/

Graf 1 (op.: ni bilo mogoče naložiti)

Graf 2 (op.: ni bilo mogoče naložiti)


Za Iniciativo:


Matjaž Figelj,

dr. med., spec. int. med., PgDip and MSc PallMed

Petra Mihalek Novak,

dr. med., spec. oftalmologije

Tatjana Pfeifer,

dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine

Biserka Ilin,

dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt

Gregor Knafelc,

dr. dent. med.

Živan Krevel,

dr. med., univ. dipl. biol.

dr. Uroš Dobnikar,

dr. med., spec. travmatologije

mr. (HR) Sebastijan Piberl,

dr. med., spec. splošne in urgentne medicine

Marko Novak,

dr. med., specialist kirurg

mag. Stanko Pušenjak,

dr. med., ginekolog in porodničar

Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču.


Z odličnim spoštovanjem,

Pooblaščenec pobudnikov,

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.

___


Op.:

Sledilo je še pet dopolnitev pobude. Te so, med drugim, zadevale tudi vprašanja o UČINKOVITOSTI IN ZANESLJIVOSTI hitrih in PCR TESTOV (s priloženimi analizami, dognanji in znanstvenim člankom), VPLIVU TESTIRANJA NA ZDRAVJE in INTEGRITETO OTROK (s priloženo znanstveno študijo in dosedanjimi dognanji) in glede PRENOSA VIRUSA PO ZRAKU (AEROSOLNA PROBLEMATIKA).

V vseh vloga sodišče ves čas PROSIMO, naj zadrži izvajanje določenih predpisov in naj NALOŽI Vladi RS, da se resno loti problema »odvajanja izdihanega zraka iz zaprtih prostorov,« primarno v zdravstvenih ustanovah, DSO-jih, vrtcih, šolah in fakultetah.

Sodišče se še ni odzvalo.


konec tretjega dopolnila


Vir: Ustavniški blog / spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/


VSA ČAST ZA NAPISANO, POSLANO IN OBJAVLJENO SPOŠTOVANI dr. Andraž Teršek


OSNOVNA POBUDA

https://www.odpriteoci.com/post-1/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemičnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovprva dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-teršek-prva-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov-v-zadevi-opr-št-u-i-17-21druga dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-druga-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisovPROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, KAJ SE DOGAJA!
47 views0 comments


Druga dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi opr. št. U-I-17/21-5


Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije,


Na Vas vljudno naslavljam DRUGO dopolnitev izvorne POBUDE v predmetni zadevi.

Spodaj navajam besedilo, ki so ga spisali dve zdravnici in zdravnik – pobudniki, ki jih pred tem Visokim Sodiščem zastopam kot pooblaščenec.


Argumentacija zdravnikov-pobudnikov:

Z dokazi podprta medicina ocenjuje, da ukrepi za zajezitev širjenja okužbe, kot smo jim priča v Slovenji že več kot 100 dni, niso rešitev. Trdimo, da celo pripomorejo k težavi, epidemiji, bolezni v splošnem.


Prvič v zgodovini smo za zajezitev epidemije uporabili princip ukrepov, ki osamijo zdrave; in ne, kot je bilo do sedaj običajno, »karanteno bolnih«. Glede na to, da je nov pristop karantene splošne populacije, torej zdravih posameznikov, novost, je ne samo zaželeno, temveč tudi nujno sprotno preverjanje in ocenjevanje posledic ukrepov s strokovnimi argumenti, torej TUDI, a ne samo, z dokazi podprto medicino. Nikakor pa ne »politično.«

V evalvacijski postopek bi morali biti vključeni strokovnjaki več strok, ne samo medicinske, sicer je ocena ukrepov parcialna in zato tudi nujno površna, z veliko mero gotovosti celo škodljiva za družbo kot celoto.


Nimamo dokazov, ki bi z gotovostjo trdili, da smo z ukrepi karantene otrok in zdrave delovne populacije vplivali na zajezitev virusa. Vemo pa, da so ukrepi doslej povzročili veliko ekonomsko, socialno in zdravstveno škodo za ljudi.


Virusne bolezni poznamo, odkar obstaja medicinska stroka. Na razvoj bolezni ne vpliva le virulenca virusa (sposobnost virusa, da povzroči bolezen), temveč je v veliki meri odvisna od obrambe organizma. Z drugimi besedami, noben organizem se ne preda brez boja.

Specifičnega zdravila za določeno virusno bolezen, ki bi bilo stoodstotno učinkovito, ne poznamo. Res pa je, da imamo učinkovite preventivne metode. Ena od njih je cepljenje, ni pa edina. Preventivni ukrepi higiene in izogibanja nezdravemu okolju (navade, razvade in strupi iz okolja) ter fizična aktivnost so del ukrepov, ki zdravemu človeku pomagajo pri obrambi pred patogenim virusom. V zadnjem času so na voljo tudi mnoge raziskave, ki dokazujejo dobrobit alternativnih metod zdravljenja. Eno od zdravil se je izkazalo za zelo uspešno, zdravljenje s Klorokinom/Hidroksiklorokinom, v kombinaciji s cinkom in/ali z Azitromicinom (1).


Leta 20017 je bil v strokovni reviji Neuropsyhopharmacology objavljen odličen članek o vplivu koregulacije vnetnega procesa (imunosti) na socialno vedenje in korelacija vpliva socialnega okolja na imunski sistem. Članek predstavlja dokaz na molekularnem nivoju, da socialno vedenje in lastnosti socialnega vedenja direktno vplivajo na vnetne procese. Osebe, ki v času bolezni ob sebi nimajo bližnjih, ljubih oseb, imajo dokazano višje koncentracije mediatorjev vnetnega procesa, citokinov (IL 6, IL 1, IL 1 beta, TNF alfa, IL-1 Ra1, IL-Ra2 in drugih), kar pomeni, da so osebe, ki so iztrgane iz kontaktov s svojimi najbljižjimi /najdražjimi/ljubimi, ob stresu v večji nevarnosti za bolezen, kot tisti, ki bolezen prebolevajo v varni bližini svojcev. Socialno izolirane osebe se težje ubranijo vnetju, ki sledi okužbi.

V istem članku je na kemičnem nivoju dokazano tudi, da socialno izolirane osebe 50% večkrat zbolevajo za depresijo. Depresija pa ima dodatno negativen vpliv na imunski sistem (2). Osamljene in izolirane osebe imajo veliko več, in ne manj, možnosti, da se ubranijo bolezni Covid-19, povzročene z vdorom virusa SARS-Cov 2. Ukrepi v DSO-jih so dokazano večji del problema in ne rešitve. Telesno oslabljeni starostniki so namreč povsem izolirani od bližine svojcev, torej oseb, ki bi pripomogle k njihovi naravni obrambi pred vnetjem.

Najhujši zaplet okužbe s SARS-Cov2 in posledično bolezni Covid-19 je »citokinska nevihta«, ki privede do ARDS (acute respiratory distress syndrom), multiorganske odpovedi in v najhujšem primeru do smrti okužene, bolne osebe.


V nedavno objavljeni raziskavi, meta-analizi (objavljeni oktobra 2020), v strokovni reviji Wiley, ugotavljajo, da je vzrok za najtežje oblike bolezni Covid-19 povečan vnetni odziv imunskega sistema s zvišanimi količinami pro-vnetnih mediatorjev v plazmi (citokinov) in zmanjšanim številom T limfocitov. Citokini, ki igrajo bistveno vlogo pri odzivu s »citokinsko nevihto«, so prav IL 6, TNF alfa, IL 8, IL 10 (3).


V medicini velja, da se škodljivi faktorji, ki privedejo do hujše oblike bolezni, seštevajo. Dokazujemo, da pri ranljivi populaciji starostnikov v DSO-jih dolgotrajna izolacija od ljubih svojcev pospeši nastanek nevarnega odziva na virusno bolezen Covid-19. Tako pri izolaciji, kot pri pretiranem imunskem odzivu na okužbo, pride do nevarno zvišanega nivoja istih pre-inflamatornih mediatorjev (citokinov), kar zvečuje verjetnost za težji potek bolezni, ali celo smrt.


Poudarili bi še en medicinski pogled na zdravljenje bolezni Covid-19, ki ni bil dovolj poudarjen, temveč celo zamolčan v trenutni situaciji boja proti bolezni Covid-19. Cepivo bi bilo edino sredstvo pri preprečevanju in zdravljenju bolezni Covid-19, če ne bi bilo na voljo nobenega drugega zdravljenja.


Meta-analiza (analiza 23 primerljivih študij), objavljena 4.6.2020, je povzela učinkovitost zdravljenja s Klorokinom/Hidroksiklorokinom pri bolezni Covid-19. Tri raziskave so izključili zaradi uporabe prevelikih ali premajhnih odmerkov zdravila. Ostalih 20 raziskav vključuje podatke za večje število preiskovancev, 105.040 oseb, iz devetih držav, zdravljenih s Klorokinom/Hidroksiklorokinom. Natančna analiza vseh objav dokazuje dobrobit zdravljenja s terapijo K/H, v kombinaciji z Azitromicinom in cinkom (4).

Celoten povzetek zdravljenja s Klorokinom in Hidroksiklorokinom je zajet v Beli publikaciji, avtorice Dr. Simone Gold, dr. med. (1).


V tej publikaciji so navedene vse študije in analize, ki z dokazi podprto medicino razložijo učinkovitost zdravljenja, kot tudi postopke, ki so bili uvedeni v posameznih ameriških zveznih državah z namenom prepovedi uporabe teh istih zdravil za zdravljenje Covid-19 ?!(1) Upravičeno sumimo, da je tudi v Sloveniji interes, da so podatki o alternativnem uspehu zdravljenja Covid-19 manj poudarjeni, kot bi bilo to nujno za obveščenost širše populacije državljanov. Nasprotno, cepivo osebni zdravnik lahko predpiše svojemu pacientu, terapijo S K/H pa v Sloveniji lahko predpisuje le zdravnik, ki ima specializacijo iz revmatologije.

Zdravilo, ki je v široki uporabi že 30 let in je bilo na voljo brez recepta v mnogih državah sveta, je postalo ob vzniku bolezni Covid-19 bolj nevarno zdravilo, kot cepivo, za katerega zaenkrat nimamo podatkov o učinkovitosti, kratkotrajnih stranskih učinkih, kaj šele o dolgotrajnih vplivih na zdravje.


Uporaba zdravila Klorokin in Hidroksiklorokin je bila z Odlokom o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil prvič omejena 3.4.2020(Uradni list RS, št.33/06). Odlok je bil sprejet na predlog vlade, z obrazložitvijo, da bi v primeru večje porabe zdravila pri kovidnih bolnikih lahko prišlo do pomanjkanja zdravil za paciente z revmatoidnim artritisom in eritematoznim lupusom (obrazložitev v prilogi). V času, ko je bil uveden splošni lockdown v Sloveniji zaradi bolezni, ki bi po takratni oceni zahtevala največ življenj v najkrajšem času, so zdravilo za Covid prepovedali za uporabo (?!?!) (5). Revmatoidni artritis in eritematozni lupus sta kronični obolenji, pacienti se dolga leta zdravijo s Klorokinom.


Omejitev uporabe zdravila Klorokin in Hidroksiklorokina se je zgodila z novim Odlokom, z dne 26.6.2020(Uradni list RS, št.91/20 z dne 26.6.2020), kasneje pa je bila omejitev odpravljena (Uradni list RS, št. 103/20 z dne 24.7.2020). Omejitev uporabe zdravila je bila uvedena po objavljenih rezultatih v strokovni literaturi o dobrobiti zdravljenja s Klorokinom in Hidroksiklorokinom.

Res je, da zdravilo K/H ni registrirano za zdravljenje bolezni Covid-19, a njegova uporaba za zdravljenje Covid-19 ne bi bil osamljen primer, ko je zdravilo registrirano za eno indikacijo, uporablja pa se tudi za druge indikacije.


V porodništvu imamo najmanj en primer take uporabe. Tametil je zdravilo, ki preprečuje slabost in bruhanje, v porodništvu pa ga uporabljamo po porodu za pospeševanje laktacije, dasiravno je v navodilih izrecna kontraindikacija nosečnost in dojenje. Aspirin je protivnetno zdravilo, antipiretik, ki prvenstveno ni indiciran za preventivo pred nastankom krvnih strdkov, pa je kljub temu v največ primerih predpisan ravno za to indikacijo. K/H je zdravilo, ki se desetletja uporablja za preventivo malarije, se je izkazalo za učinkovito za zdravljenje Covid-19, zato bi bilo le eno v vrsti uporabljenih zdravil za širši spekter indikacij.

Ker sem Sabina Senčar ginekologinja in porodničarka, imam na imunologijo specifičen vpogled. Avtorica Allane Collen opisuje zgodovinsko medicinsko zmoto v svoji knjigi 10% človek takole (skrajšano):

V začetku 19. stoletja so ljudje začeli ustanavljati bolnišnice, v želji, da bi “sodobno medicino” približali množicam. Mikrobe so sicer odkrili 150 let prej, vendar jih niso povezovali z boleznimi. Čiščenje v bolnišnicah se jim je zdelo odveč, saj naj bi okužbe povzročal “slab zrak” ali “miasma”, ne pa klice. Bolnišnice so bile zato leglo prenosa okužb.

Najbolj so zaradi širjenja bolezni trpele ženske, saj so se nevarnosti v zvezi s porodom in rojevanjem povečale, namesto, da bi se zmanjšale. V bolnišnicah, kjer so delali zdravniki, je bil porod veliko bolj nevaren kot porodi doma ali v porodnišnicah, kjer so delale samo babice.

V štiridesetih letih 19. stoletja je bila smrtnost porodnic v bolnišnicah tudi do 32 odstotna.

Vzrok za tako veliko smrtnost je razvozlal mlad madžarski porodničar, Ignaz Semmelweis.

V dunajski porodnišnici, kjer je služboval, je opazil, da so bili zdravniki, ki so obducirali umrle porodnice, nato pa pregledovali zdrave, vzrok za prenašanje “porodnega prisada.” Leta 1847, ko je umrl njegov prijatelj dr. Jakob Kolletscha, po tem, ko se je urezal z obdukcijskim skalpelom, okuženim s »porodnim prisadom«, je ugotovil, kako se bolezen prenaša. Ni poznal povzročitelja, vedel pa je, kako se bolezen prenaša. Bolezen so prenašali zdravniki. Ugotovil je, da sredstvo, s katerim se umijejo zdravniki, da odženejo smrad iz mrtvašnice, kalcijev hipoklorit, prepreči prenos mrtvaških klic z obduciranih umrlih pacientk na zdrave.

Čeprav je na Dunaju in kasneje v dveh madžarskih porodnišnicah dosegel izjemne rezultate z uvedbo nove higiene, so ga sodobniki zasmehovali in se za njegove nasvete niso zmenili. »Zasmrajenost in popackanost« zdravniške halje sta v tistem času veljala za dokaz zdravnikove izkušenosti in strokovnosti.

Zdravniki so kavalirji, roke kavalirjev pa so čiste”, je takrat izjavil eden vodilnih dunajskih porodničarjev. Zdravniki so bili globoko užaljeni že zgolj ob omembi, da pacientom prinašajo smrt, ne pa življenja. Semmelweisa so izobčili in zaprli v norišnico, kjer so ga pretepli in je kasneje zaradi okuženih ran umrl, ženske pa so še 30 let plačevale davek za zdravniški napuh.(6)

Lastnosti, kot je napuh, zdravniki nismo izgubili niti po 200 letih. Menimo, da je neznanje in nepoznavanje lastnost naših predhodnikov. Ko je nekdo prepričan, da ve vse, ni pripravljen prisluhniti dvomom ali drugačnemu mišljenju.[18] Zdravniki so vendar “kavalirji, njihove roke so čiste.”


Diskusije in drugačnega mnenja zdravniki ne slišijo radi. Znanje ni toga dobrina, znanje se lahko množi, deli ali kvadrira. Potrebno je biti pozoren, čuječ, odprt in radoveden. Kot bi rekli v Zenu: “Na čajanko se pride s prazno skodelico, v polno se ne da ničesar več doliti!”

Zdravniki ne vemo vsega, nevarno je misliti, da vemo vse. Predvsem pa pogrešam vprašanja stroke, danes bolj kot kadarkoli, kaj delamo narobe, da nimamo uspeha pri preprečevanju smrti zaradi epidemije. Če verjamemo, da delamo vse prav, ne moremo računati, da bi lahko naredili bolje.

Nimamo 20 let časa, nimamo več časa, da vztrajamo pri škodljivih ukrepih. Nimamo časa za zasmehovanje drugače mislečih. Vrnimo zdravim “zdrav življenski slog”, vrnimo bližino ljudem, ker jo nujno potrebujemo, saj smo socialna bitja. Vrnimo svež zrak in gibanje, vrnimo se k dejavnostim, ki bodo zagotovo pomagale rešiti marsikatero življenje. In začnimo krepiti imunski sistem, ki je zaenkrat edino zdravilo za viruse, ki ga poznamo. Celo cepivo deluje samo tako, da vzpodbudi zdrav imunski odziv!


Z UKREPI SLABIMO IMUNSKI SISTEM (ali, kako zdravniki ukrepajo proti zdravju ljudi)

Bakterije in virusi poseljujejo zemljo veliko, veliko dlje, kot obstaja človek. Mikroorganizmi dovoljujejo bivanje človeku v svojem okolju zato, ker v sobivanju z njim vidijo neko prednost. Evolucijsko so izbrali kompleksnejši organizem, v katerem, ali na katerem lažje preživijo. Na primer, črevesne bakterije so si v človeškem črevesju našle stabilno, toplo okolje, polno hranil in vode. Vsak človek ima zato v črevesju zavetje za dva kilograma različnih vrst bakterij in virusov. Človeško telo je Indija Koromandija za mnoge mikrobe, zanje je človeško telo planet Zemlja, ki jo poseljujejo. Nekatere so si za življenjsko okolje izbrale puščave kože, druge so raje ob izvirih čiste vode v očesu, spet tretje v oazi ust ali temnem zavetju nožnice. Bakterije velikodušno vračajo človeku najemnino za stanovanje in hrano na površinah, ki jim nudijo dom.


V sterilno okolje notranjosti telesa pa mikrobi ne smejo, tam je prepovedan teritorij. Da poteka sobivanje mikrobov in človeka nemoteno, z minimalnimi vdori v prepovedana območja notranjosti, skrbijo varovalne celice imunskega sistema.


Imunski sistem je zapleten in vseobsegajoč sistem celic in protiteles. prepoznava tuje celice, ki nam hočejo narediti škodo, patogene mikrobe, ki povzročajo bolezni. Poznajo pa tudi milijone mikrobov, ki nas poseljujejo in delajo zaščitni plašč našemu telesu. Prijateljskih bakterij imunski sistem ne napada, z njimi živi v miru. Vojska imunske obrambne vrste spoznava tudi lastne, človeške celice, ki podivjajo, se rakasto spremenijo in jih ravno tako odstranjuje iz telesa. Napada, uničuje, si zapomni, »pojé« škodljivce. Imunski sistem je najmočnejši, ko je aktiven.


Od rojstva, pa do smrti imunski sistem skrbi za to, da ostanemo zdravi.

Plod, majhen človeček, biva v maternici v sterilnem okolju. Med porodom se novorojenček poraja preko nožnice. Nožnica je “čista”, a nikakor ne sterilna. Vsebuje milijarde različnih mikroorganizmov, ki sestavljajo mikrobiom, ali domačo floro ženske. Za novorojenčka pa so bakterije nove in v več ur trajajočem procesu poroda se naselijo nanj. Prevladujoča bakterija v nožnici je mlečnokislinska bakterija. Za novorojenčka je življenjskega pomena, preko ust se naseli v njegova prebavila. Dojenček se bo po rojstvu hranil z materinim mlekom, za fermentacijo mleka pa bo poskrbela mlečnokislinska bakterija, ki mu jo je predala mama med porodom. Na koncu porodnega kanala se novorojenček rodi z obrazom, noskom in usti proti zadnjični odprtini. Porod je težko delo, ženska med porodom odvaja blato zaradi izjemnih pritiskov v trebuhu. Obraz novorojenčka pri pravilni vstavi in rotaciji pogleda ven z obrazom proti zadnjični odprtini, kjer se sreča z novo družino mikrobov, materinimi črevesnimi bakterijami. Tudi te bo posvojil. Njegov nezrel imunski sistem se bo začel učiti ločevati prijateljske bakterije od sovražnih. Vse, kar je materino, pa je za dojenčka zdravo in naravno. Novorojenčka nikoli ne okopamo, okopali ga bodo doma šele po več dneh. Novorojenčka po porodu malo pobrišemo in ga pristavimo na materino dojko, kjer bo treniral sesalni refleks. Na koži dojke pa ga pričaka nova kombinacija mikroorganizmov, ki ga bodo za dolga leta posvojile in varovale. Ko objamemo novorojenčka, se nam zdi najčistejši in najbolj dišeč človek na svetu, pa čeprav že dobro poseljen z mikroorganizmi mikrookolja.

Kakorkoli se zdi neukemu opazovalcu porod umazan, pa ta “umazanija” zagotavlja preživetje človeku in človeštvu. Prvi objem, prvi poljub, prva skrb sorodnikov in prijateljev je blagodejno rokovanje mikroorganizmov in dojenčkovega imunskega sistema.

Dojenček zraste v majhnega plazečega se otročička. Vse, kar spoznava, spoznava tako, da poliže. V usta da vse, kar pobere s tal. Kar pa ne vidimo je spoznavanje otrokovega imunskega odziva z okolico. Mikroorganizmi zdravemu otroku ne naredijo nič hudega. Tako, kot otrok krepi mišice z gibanjem, krepi imunski sistem v stiku z mikrobi. Pri vstopu v vrtec postane “smrkavec”, ker je to že obdobje za spoznavanje škodljivih mikrobov. Zdaj je imunski sistem zrelejši in včasih že divje aktiven, otrok zboleva z vročino in vnetji dihal, črevesja in kože.

Do odrasle dobe je otrok zdravo, odporno zavetišče za bakterije in viruse, ki ga kolonizirajo po vseh površinah, ki mejijo na okolico. Mladi odrasli menjavajo mikroorganizme z dotiki, poljubi in spolnimi odnosi. Ko zdrava mlada ženska ‘skompletira’ še vse mikroorganizme od partnerja, je pripravljena na nov krog predajanja svojih malih prebivalcev na svoje otroke.

Polne police razkužil in čistil v trgovinah niso nikoli v zgodovini nadomestile varnosti dobrega imunskega sistema. Ničesar boljšega ne moremo narediti za svojega otroka, kot dober trening organov, kosti, mišic, srca, ledvic in…. imunskega sistema.

Rokovanje, objemanje, bližino in telesne kontakte označuje naduta medicinska stroka za vzrok bolezni, ne njeno rešitev. To je tako, kot bi za športnika pomenil nasvet, naj čim več miruje, da bo s spočitimi mišicami bil uspešnejši tekmovalec.

S kakšno aroganco svetujejo zdravniki tedne in mesece popolne socialne izolacije in gigantske uporabe razkužil, nošenje mask v naravi, hkrati pa računajo, da bomo bolj zdravi? Kmalu naš osiromašen imunski odziv ne bo zmožen niti najbolj preproste obrambe. Kakšna vojska pa je to, ki je bila mesece zaprta v vojašnični kantini?

Tudi cepivo je lahko učinkovito le tako, da se imunski sistem odzove nanj zdravo in učinkovito.


Vsak dan poročajo o tisočih novo okuženih, pa nič o imunih. Če verjamemo v cepivo, moramo verjeti tudi v naravno imunost. Ravno toliko imamo imunih, kot smo jih imeli včeraj okuženih ali bolnih (minus umrli, da se račun izide). Zakaj nas ne razveselijo strokovnjaki s tem podatkom? Zakaj ti naravno imuni čakajo na cepivo, preden snamejo maske in zadihajo s polnimi pljuči. Zdi se, da tudi rekonvalescentom uničujemo imunski sistem. Uničujemo civilizacijo, ubijamo tudi prvinsko človeškost. S tem pa ne bomo mi odstranili mikroorganizmov, oni bodo odstranili nas, če jim ne bomo več koristni. Za Korono 19 pride korona 20 in še mnoge druge. S takim uničevanjem človeškega obrambnega sistema jih ne bomo dočakali.


Morda bodo o današnjih zdravnikih pisali, da je naša razkužena obleka, skafandri in maske na prostem znak zdravniške izkušenosti, znanja in strokovnosti, prav tako, kot je bila to umazana, smrdeča halja v času Ignaza Semmelweisa.


S temi dodatnimi argumenti podkrepljujemo naše predhodne argumente, trditve in predloge spoštovanemu Sodišču.

Avtorji: pobudniki, v njihovem imenu – prvopodpisana ….


Z odličnim spoštovanjem,

pooblaščenec pobudnikov,

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.


Reference:

Bela listina o Hidroksiklorokinu, Dr. Simone Gold, MD, JD: www.americanfrontdoctors.com www.AFLDS.com

V bolezni in zdravi: koregulacija vnetja in socialnega vedenja, Eisenberger, Moieni et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480575/

Dešifriranje Covid-19 citokinske nevihte: Sistemski pregled in meta-analiza (okt.2020): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058143/

Klinična učinkovitost derivatov klorokina pri COVID 19: primerjalna meta-analiza med masovnimi podatki in resničnim svetom https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300615?token=0481486EE4F1DB6570D49CEA7D26CEEB01FE6400494DB8129425B8BABC6FE621181C7E971634006BF72EBA1FF38B932A

Obrazložitev predloga za 1. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil Klorokina/Hidroksiklorokina z dne 3.4.2020.

Allane Collen, 10% človek: https://www.cangura.com/10-odstotno-clovek


konec druge dopolnitve


Vir: Ustavniški blog / spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/


VSA ČAST ZA NAPISANO, POSLANO IN OBJAVLJENO SPOŠTOVANI dr. Andraž Teršek


OSNOVNA POBUDA

https://www.odpriteoci.com/post-1/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemičnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovprva dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-teršek-prva-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov-v-zadevi-opr-št-u-i-17-21tretja dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-tretja-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov


PROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, KAJ SE DOGAJA!

69 views0 comments

Updated: 21 hours ago


izr. prof. dr. Andraž Teršek

1.

Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, kot pooblaščenec pobudnikov v predmetni zadevi spodaj podpisani izr. prof. dr. Andraž Teršek na Sodišče vljudno naslavljam predlog za ZAČASNO ZADRŽANJE IZVAJANJA Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20).


Prepričani smo, da bi izvajanje tega zakona, ki izrecno in neposredno ureja OBVEZNOST CEPLJENJA in določa PREPOVEDI za pravne subjekte, navedene v tem zakonu, v primeru, da cepljenje zavrnejo, pomenilo in povzročilo nepopravljivo škodo. Po našem prepričanju bi bila ta škoda znatno večja od škode, ki bi nastala ob neizvajanju predmetnega zakona. Oziroma, prepričani smo, da bi izvajanje predmetnega zakona povzročilo ne samo znatno in nepopravljivo škodo subjektom, ki jih zakon neposredno naslavlja. Uresničevanje/izvajanje tega zakona bi po našem prepričanju pomenilo očitno in grobo kršitev temeljnih človekovih in ustavnih pravic in svoboščin, izrecno in poudarjeno izpostavljenih v naši pobudi za presojo ustavnosti tam navedenih pravnih predpisov. Edini način, da do nastanke te in takšne škode ne pride je ZADRŽANJE IZVAJANJA/URESNIČEVANJA predmetnega zakona do končne odločitve Ustavnega sodišča v tej zadevi.


V prid našemu predlogu in v funkciji argumentacije o utemeljenosti našega predloga se poudarjeno sklicujemo na Resolucijo Sveta Evrope št. 2361 (2021), katere besedilo navajamo v nadaljevanju.


2.

Uvodno: citat tiskovnega sporočila za javnost:

“Excellent news from the Council of Europe (CoE), the world’s leading human rights organisation. It is the governing body of the European Court of Human Rights. As you’re probably aware the CoE is distinct and separate from the EU. Britain and Ireland are contracting parties to the CoE and the ECHR. This is excellent news for people concerned about mandatory vaccination or discrimination on vaccination status. Today a Council of Europe resolution has been voted that prohibits states from making vaccination against the covid mandatory or that it can be used to discriminate against workers or anyone who

does not get vaccinated. Here is the text extracted at specific points and the full resolution in original and original link.

7.3 regarding ensuring high vaccine acceptance:

7.3.1 ensuring that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one is pressured politically, socially or otherwise to get vaccinated if they do not wish to do it yourself;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not being vaccinated, due to possible health risks or because they do not want to be vaccinated;

7.3 regarding the guarantee of high acceptance of the vaccine:

7.3.1 guarantee that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one is pressured politically, socially or in any other way to be vaccinated, if you don’t want it;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or for not wanting to be vaccinated.”

Konec besedila.


3.

Polno besedilo Resolucije:

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Resolution 2361 (2021) | Provisional version

Author(s):

Parliamentary Assembly

Origin

Assembly debate on 27 January 2021 (5th Sitting) (see Doc. 15212, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Jennifer De Temmerman). Text adopted by the Assembly on 27 January 2021 (5th Sitting).

Dokument je dostopen na povezavi:

https://pace.coe.int/en/files/29004


4.

S pobudniki hkrati razširjamo izvorno pobudo na Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11, z dne 22. 1. 2021, ISSN 1318-0576). In sicer iz razlogov, z argumenti in s sklicevanjem na strokovne in znanstvene vire, navedene v izvorni pobudi.


5.

S pobudniki hkrati razširjamo pobudo za presojo ustavnosti na 31. člen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo). In sicer iz razlogov in z argumenti, s katerimi zatrjujemo protiustavnost 39. člena ZNB. V 31. členu ZNB je določeno:

31. člen

Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje, vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo.

Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za:

osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja;

osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja;

osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri izdelavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti opravljajo.

Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega odstavka v delovnih prostorih in v času, ko poteka delovni proces, razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se opravijo pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju z medicino dela.


Zatrjujemo, da gre pri tem členu, enako kot pri 39. členu ZNB, za ustavnopravni problem »podnormiranosti«, vsebinske in pojmovne nejasnosti, s tem pa pravne predvidljivost dopustnih ravnanja javne oblasti, s katerimi ta posega v temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine, zagotovljene z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Ustavo RS. Navedeni člen, iz tega razloga pa Zakon kot tak, vsebine uporabljenih besed in pojmov ne določa dovolj natančno in konkretno. S tem omogoča javni oblasti (v tem primeru Vladi RS), da uporabi katerikoli ukrep, ne glede na znanstveno utemeljitev nujnosti ukrepa in ne glede na obstoj znanstvenih raziskav, študij in analiz o smiselnosti, koristnosti in učinkovitosti ukrepa/(ali bolje) ravnanja, (ali še bolje) posega v telo posameznika. Mislimo predvsem na ukrep jemanja BRISOV, uporabe PCR testov in t.im. »hitrih testov,« posledično pa na škodljive posledice (domnevnih) rezultatov teh posegov za posameznika, njegove najbližje, otroke, ljudi v ožjem socialnem okolju in hkrati za celotno prebivalstvo Republike Slovenije.

Vlada RS nikoli in z ničemer ni znanstveno in strokovno utemeljila nujnosti, učinkovitosti in NATANČNOSTI rezultatov te vrste posega v posameznikovo fizično in moralno integriteto. Velja prav nasprotno: v izvorni pobudi navajamo znanstvene in strokovne vire, ki utemeljujejo in dokazujejo nezanesljivost in nenatančnost v prejšnjem odstavku navedenih ravnanj.

Vlada RS ukrepe in posege v fizično in moralno, posledično pa tudi socialno integriteto in identiteto posameznika utemeljuje izključno z osebnimi mnenji članov t.im. strokovne skupine Vlade RS, ki jo vodi dr. Bojana Beović.

S pobudniki ne dvomimo v dobronamernost delovanja in svetovanja te skupine. Poudarjamo zgolj dejstvo, da ukrepi in posegi v pravice in svoboščine posameznikov in celotne javnosti (poudarjeno izpostavljene v izvorni pobudi) nimajo stvarne, vsebinske podlage, ki bi jo predstavljala znanstvena dognanja, študije, analize, raziskave in primerjave. Že zgolj iz tega razloga Vlada RS ne izpolnjuje svoje pozitivne pravne obveznosti, ki ji jo je naložilo Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-83/20.

Za razliko od Vlade RS pa s pobudniki svoje trditve in predloge utemeljujemo z znanstvenimi in strokovnimi viri. Del teh virov navajamo v izvorni pobudi. Drugi del teh virov prilagamo k tej vlogi. In ker se z obravnavano tematiko ukvarjamo dnevno, s tem da iščemo, beremo, analiziramo in primerjamo dostopne znanstvene vire, gre pričakovati, da bomo v prihodnje zelo verjetno izvorno pobudo dopolnili še z dodatnimi znanstvenimi in strokovnimi viri.

Ob tem pa želimo spoštovanemu in cenjenemu Sodišču pojasniti tudi dokaj neprijetno okoliščino, da določene znanstvene študije in analize še (vedno) niso javno dostopne, ker »čakajo« na objavo v znanstvenih publikacijah.[15]

Posebej poudarjamo in izpostavljamo tudi nadvse pomembno ustavnopravno dejstvo, ki je bilo v tem tednu predstavljeno slovenski javnosti: da Vlada RS pri sprejemu odločitve glede odpiranja in zapiranja vrtcev in šol ni sledila mnenju in priporočilom svoje lastne strokovne skupine in NIJZ.[16]

Ker so pobudniki zdravniki, ki so pri svojem delu zavezani (kot poudarjamo v izvorni pobudi) mednarodnemu pravu ter medicinski etiki in deontologiji, takšnemu ravnanju javne oblasti odločno nasprotujemo in smo do njega zelo kritični. In ponovimo: takšno ravnanje je v neposrednem in izrecnem nasprotju z navodili in usmeritvami tega visokega Sodišča iz odločbe št. U-I-83/20. Prepričani smo, da je takšno oblastno ravnanje že samo po sebi protiustavno, pa naj bo zapisano in objavljeno v obliki pravnega predpisa, ali ne.[17]


6.

S pobudniki zato vljudno predlagamo Sodišču, da ZADRŽI tudi IZVAJANJE Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 204/20), Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20), Odredbe iz zgornjega odstavka, 31. člena ZNB in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), do končne odločitve Sodišča v tej zadevi.

Pri tem želimo izpostaviti predvsem dve dejstvi.

Prvič, kot je že bilo omenjeno zgoraj, ni znanstveno dokazano, da so testi za odkrivanje okužbe s COVID-om zanesljivi, JE pa znanstveno dokazano, da NISO zanesljivi.

Drugič, z uporabo takšnega pristopa se posameznikom in celotni javnosti povzroča nepopravljiva škoda. Ta je dvosmerna. Znanstveno je dokazano, da hitri ali PCR test lahko pri okuženem posamezniku pokaže negativen rezultat, ki je napačen-zmoten. Hkrati pa lahko pri neokuženem posamezniku pokaže pozitiven rezultat, ki je tudi napačen-zmoten. Da se je to pripetilo v več primerih testiranja ljudi, zaposlenih v šolah, so v tem tednu poročali mediji in strokovna skupina vlade je temu pritrdila.

S tem se povzroča nepopravljiva škoda posameznikom, njihovim družinam, otrokom in celotnemu prebivalstvu. Prvič, ker okuženi posameznik z negativnim testom lahko okuži druge ljudi, Drugič, ker napačen pozitiven rezultat testa pri neokuženem posamezniku zanj in njegove bližnje, zaradi psihološkega učinka pa pri ljudeh v njegovem ožjem in širšem socialnem okolju, pomeni nepopravljivo škodo, saj takšno ravnanje ne le lahko, ampak običajno in praviloma vodi k stigmatizaciji in socialni izolaciji posameznika – ki se ga drugi ljudje zato izogibajo in dobesedno bojijo. O škodljivih, potencialno katastrofalnih socialnih posledicah v takih primerih so že zdavnaj javno spregovorili psihologi, psihiatri in psihoterapevti. To dejstvo je mogoče zanikati samo (če uporabimo sintagmo sodnika Ustavnega sodišča, akad. prof. dr. Marijana Pavčnika, uporabljeno v več njegovih delih, prisotno pa tudi v temeljnem delu Gustava Radbrucha Filozofija prava in v spremni besedi k tej monografiji) s t.im. »zavestno skepso.«

Za dokazovanje nove EPIDEMIJE STRAHU med ljudmi, strahu pred drugimi ljudmi, niti ni potrebno navajati strokovnih in znanstvenih študij: zadošča daljši sprehod po ulici kateregakoli slovenskega kraja ali mesta.

Te vrste stigmatizacijo, socialno izolacijo in posledično DISKRIMINACIJO, ki so po našem prepričanju za posameznika, otroke in družine, v širši perspektivi pa za celotno javnost, kar je svojevrstna socialna katastrofa, je mogoče preprečiti le s takojšno prekinitvijo izvajanja te vrste ukrepov/posegov/testiranj.

Seveda pa je že sam ukrep KARANTENE zelo močan poseg v pravice in svoboščine posameznika. Po našem prepričanju bi moral biti prepovedan, če je utemeljen zgolj s testi, katerih nezanesljivost je znanstveno dokazana.


7.

S pobudniki vljudno prosimo visoko Sodišče, da naše opozorilo, ki je hkrati trditev, o kršitvi pozitivnih obveznosti države iz naslova pravice do življenja, zdravja in zdravega življenjskega okolja vzame skrajno resno. Enako kot v izvorni pobudi tudi na tem mestu poudarjamo (enako kot dr. Keber, v omenjenem in priloženem članku), da se Vlada RS vse od marca 2020 ne zmeni (ignorira, odriva) za predloge in apele, ki jih na vlado, zdravstvene ustanove, javne funkcionarje in vodstva DSO-jev naslavljata, hkrati pa javno objavljata zlasti g. Mitja Vilar in dr. Andraž Teršek, v novejšem obdobju pa javno tudi zdravnica Biserka Ilin in dr. Dušan Keber: KER SO ZDRAVSTVENE USTANOVE, BOLNICE, KLINIČNI CENTRI IN DSO-ji lokacije, kjer je največ okužb, JE PO ZDRAVI PAMETI, PA TUDI PO STROKOVNI PRESOJI EDINI RES UČINKOVITI UKREP NAMESTITEV SISTEMOV ZA ODVAJANJE IZDIHANEGA ZRAKA VEN IN ZAPRTIH PROSTOROV. Ne odpiranje in zapiranje oken, niti ventilatorji, niti klimatske naprave. Podrobno, pikolovsko in v celoti razumljivo razlago tega ukrepa že od marca 2020 ponuja g. Mitja Vilar. Pred dnevi je sindikalist, g. Branimir Štrukelj, v izjavi za posebno oddajo o Covidu na RTV Slovenija dejal: »Z namestitvijo sistemov za odvajanje zraka bi bili vrtci in šole lahko ves čas odprti in dejavni.« Enako velja za vse zaprte prostore, od trgovskih in poslovnih, do drugih. Zlasti pa to velja za najbolj ogrožene ustanove in ljudi v teh ustanovah: bolnišnice in Domovi za starejše osebe.

Prepoved prehajanj občinskih, ali pa regijskih mej, že po zdravem razumu in brez znanstvenih analiz nima prav nikakršne neposredne ali posredne povezave s širjenjem nalezljive bolezni. Ustavno sodišče je sicer res že odločilo o tem vprašanju v odločbi št. U-I-83/20, vendar pa je to Sodišče tam tudi zapisalo jasno sugestijo, da je bilo pripravljeno Vladi RS malo pogledati skozi prste, ker jo je epidemija presenetila in ker je bilo treba pridobiti izkušnje. Prav nobene analize ali študije ni, ki bi dokazovala, da ima ta prepoved karkoli opraviti s širjenjem nalezljive bolezni. Prav nobene! Nasprotno, v tujini so bile izdelane znanstvene študije, da takšna prepoved nima ničesar opraviti s tem problemom. Enako velja za t.im. policijsko uro. Zato Sodišču vljudno predlagamo, da o tem vprašanju ponovno razmisli.


8.

Hkrati spoštovanemu in cenjenemu sodišču vljudno predlagamo, da pri presoji upošteva tudi odločitve sodišč drugih držav. Zlasti Avstrije (tudi avstrijskega ustavnega sodišča), Nemčije, zlasti v deželi Weimar, pa tudi nemškega zveznega ustavnega sodišča, Ustavnega sodišča Republike Češke, Ustavnega sodišča Kosova, Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, portugalskih in španskih sodišč, avstrijskih, Ustavnega sodišča Ekvadorja, seveda tudi zveznih vrhovnih sodišč v ZDA. Nekatera od teh sodišč (npr. na Portugalskem) so že pred tedni in meseci odločila, da je odrejanje karantene na temelju PCR in hitrih testov NEDOPUSTNO.


9.

S pobudniki sklenemo to prvo dopolnitev vloge s ponovljenim poudarkom, da kot zdravniki nikakor ne moremo pristati na opravljanje svojega dela in dela zdravniških kolegov na tako majavih temeljih in ob odsotnosti kakršnekoli strokovne in znanstvene, zatorej oprijemljive stvarne podlage.


Posebej poudarjamo tudi dejstvo, da Vlada RS določa in odreja ukrepi izključno s sklicevanjem na gole statistične podatke, številke. Pri tem pa prihaja do osupljivih nesmislov. Navajamo en primer, vzorčen: zaradi povečanega razširjenja okužb v DSO-jih b Obalno-Kraški regiji, NE PA PRI PREBIVALSTVU, Vlada RS to regijo, enako pa velja za vse ostale regije, prikazuje v barvah in niha med črno in rdečo obarvanostjo. Ta gola statistika, gole številke, nima širšega konteksta in nima dejanske stvarne podlage med prebivalstvom: PRAV NIČESAR NE POVE O ZDRAVJU IN OKUŽENOSTI ALI NEOKUŽENOSTI LJUDI, KI NE PREBIVAJO V DSO-jih!


Z vljudnim in odličnim spoštovanjem,

pooblaščenec pobudnikov:

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l.r.


DODATNA LITERATURA:

Povezava: file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Covid-45%20years%20vaccination-1.pdf

Addendum: Peer reviewed literature and preprints covering wet experiments, in silico​ ​ analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion

Addendum – Corman Drosten Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences

(ICSLS): Peer reviewed literature and preprints covering wet-lab experiments, ​ analysis of the

Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion. Last Updated: 11.01.2021.

Re-framing the Theory of Autoimmunity in theEra of the Microbiome: Persistent Pathogens,Autoantibodies, and Molecular Mimicry. www.discoverymedicine.com; ISSN: 1539-6509; DISCOVERY MEDICINE

Effectiveness of tests to detect the presence of SARS-CoV-2 virus, and antibodies to SARS-CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: a rapid systematic review. Dostopno na:https://ebm.bmj.com/content/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511

O učinkovitosti/koristnosti “lockdowna”. Dostopno na: https://principia-scientific.com/so-far-27-studies-prove-lockdowns-have-little-to-no-effect/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20psintl%20(Principia%20Scientific%20Intl%20-%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE

Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19. Dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484

Stanford Study Questions Benefits of Lockdowns and Stay-At-Home Orders. Dostopno na: https://www.outkick.com/stanford-study-questions-benefits-of-lockdowns-and-stay-at-home-orders/

The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. Dostopno na: https://academic.oup.com/qjmed/article/113/10/707/5857612?login=true&fbclid=IwAR2WGlRcQprrjCann-_65dNQtjdoQnSEXiV6wBjxoNrwF5ZvGZfqxLsAvHwkonec prve dopolnitveVir: Ustavniški blog / spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/


VSA ČAST ZA NAPISANO, POSLANO IN OBJAVLJENO SPOŠTOVANI dr. Andraž Teršek


OSNOVNA POBUDA

https://www.odpriteoci.com/post-1/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemičnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovdruga dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-druga-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisovtretja dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-tretja-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov


PROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, KAJ SE DOGAJA!

236 views0 comments

I DON'T NEED

A WEAPON

I'M ONE !

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell