Naročite se na BREZPLAČNE novice. Enostavno vpišite vaš naslov e-pošte in  boste o vsaki objavi obveščeni.
Subscribe to FREE news. Simply enter your email address and you will be notified of each post.
Search
Kery Mullis, inventor of PCR tests: "Fauchi has no idea about anything and I tell him that in his face!"

Kot priznanje za izum tehnike verižne reakcije s polimerazo (PCR) sta si leta 1993 delila Nobelovo nagrado za kemijo z Michaelom Smithom.


In recognition of his invention of the polymerase chain reaction (PCR) technique, he shared the 1993 Nobel Prize in Chemistry with Michael Smith.

KOMU VERJAMETE VI ?

TISTEMU, KI SI PCR TESTE IZMISLIL IN ZATO DOBIL NOBELOVO NAGRADO:

"TI TESTI SE NE SMEJO UPORABLJATI ZA UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI NALEZLJIVIH BOLEZNI!"

WHO DO YOU TRUST?

TO THE ONE WHO INVENTED PCR TESTS AND THEN WON THE NOBEL PRIZE:

"THESE TESTS SHOULD NOT BE USED TO DETERMINE THE PRESENCE OF INFECTIOUS DISEASES!"

ALI TISTIM, KI PCR TESTE ZLORABLJAJO ZA ŠIRJENJE LAŽI IN PROPAGANDE, DA JE CEL SVET V NEVARNOSTI, ZARADI VIRUSA, KATEREGA NISO USPELI NITI IZOLIRATI IZ ČLOVEŠKE CELICE IN DOSTAVITI NEODVISNIM ZNANSTVENIKOM, DA BI LAHKO ZADEVO POTRDILI ALI PA DOKAZALI, DA GRE ZA NAJVEČJO PREVARO V ZGODOVINI!


OR TO THOSE WHO ABUSE PCR TESTS TO SPREAD LIES AND PROPAGANDA, THAT THE WHOLE WORLD IS IN DANGER BECAUSE OF A VIRUS, WHICH THEY HAVE NOT EVEN BEEN ABLE TO EVOLUTE FROM THE HUMAN CELL AND DELIVER TO INDEPENDENT SCIENTICS, THAT WE COULD CONFIRM THE CASE OR PROVE THAT IT IS THE BIGGEST SCAM IN HISTORY!
730 views0 comments

ZDAJ VEMO ZAKAJ SO REZULTATI HITRIH TESTOV LAHKO "HITRI"!!!


NOW WE KNOW WHY QUICK TEST RESULTS CAN BE "QUICK"!!!


AMPAK PRI TESTIRANJU SEVEDA NI NOBENE MANIPULACIJE, TO SO SAMO "TEORIJE" ZAROT, MI DELAMO TRANSPARENTNO, ODGOVORNO IN POŠTENO...VSE JE VARNO!!!


BUT WHEN TESTING, OF COURSE, THERE IS NO MANIPULATION, THESE ARE JUST "THEORIES" OF CONSPIRACIES, WE WORK TRANSPARENTLY, RESPONSIBLY AND HONESTLY ... EVERYTHING IS SAFE !!!

STE PREPOZNALI OZNAČEN SIMBOL NA POZITIVNEM TESTU ???

DID YOU RECOGNIZE THE MARKED SYMBOL ON THE POSITIVE TEST ???


simbol biološke nevarnosti - ☣ !!!

Biološka nevarnost ali biološka nevarnost je biološka snov, ki ogroža zdravje živih organizmov, predvsem ljudi. To lahko vključuje vzorec mikroorganizma, virusa ali toksina, ki lahko negativno vpliva na zdravje ljudi. Uporablja se za označevanje bioloških materialov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, vključno z virusnimi vzorci in uporabljenimi podkožnimi iglami.


the biohazard symbol - ☣ !!!

A biological hazard, or biohazard, is a biological substance that poses a threat to the health of living organisms, primarily humans. This could include a sample of a microorganism, virus or toxin that can adversely affect human health. It is used in the labeling of biological materials that carry a significant health risk, including viral samples and used hypodermic needles.Pojav, ko imate dokaze pred nosom in še vedno ne verjamete, je definiran z izrazom kognitivna disonanca!

The phenomenon when you have evidence in front of your nose and still don’t believe it is defined by the term cognitive dissonance!

Ljudje ali ni že skrajni čas, da se vprašate, komu lahko zaupate?

Ste na našem portalu videli kakšno reklamo, sponzorja?


People, isn’t it high time you ask yourself who you can trust?

Did you see any advertisement on our portal, sponsor?


MI VAS ŽELIMO SAMO VZPODBUDITI, DA ŠE SAMI MALO RAZIŠČETE,

NAMESTO DA SEDITE NA KAVČU IN SLEPO ZAUPATE TV NOVICAM!!!


WE JUST WANT TO ENCOURAGE YOU TO EXPLORE A LITTLE BY YOURSELF,

INSTEAD OF SITTING ON THE COUCH AND BLINDLY TRUSTING THE TV NEWS !!!

231 views0 comments

Medtem, ko vas glavni mediji, vodilni v zdravstvu in vladi vsakodnevno prepričujejo, da je cepivo povsem varno in predstavlja odrešitev in izhod iz pandemije, pa dokumenti kažejo nekaj čisto drugega. Prvi dokument jasno navaja, da gre za ODOBRITEV V IZREDNIH RAZMERAH s strani EUA za NEODOBREN PROIZVOD!


While the mainstream media, leaders in healthcare and government, convince you on a daily basis that the vaccine is completely safe and represents salvation and a way out of a pandemic, the documents show something quite different. The first document clearly states that this is an EMERGENCY APPROVAL by the EUA for a UNAPPROVED PRODUCT!


PRAV TAKO SO NAVEDENI VSI DATUMI / ALL DATES ARE ALSO LISTED


SOGLASJE ZA UPORABO CEPIVA PROTI COVIDU19 GLEDE NA ODOBRITEV CEPIVA V IZREDNIH RAZMERAH V ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATIH !


CONSENT FOR THE USE OF THE COVID VACCINE19 REGARDING THE APPROVAL OF EMERGENCY USE VACCINE IN THE UNITED ARAB EMIRATES!


read the text in section with numbers 5 and 7
5.TOČKA
Razumem, da cepivo še ni registrirano in ima odobritev za uporabo v izrednih razmerah, ker je še vedno v zaključni stopnji 3 faze kliničnih testiranj in bo učinkovitost in varnost cepiva potrjena kasneje.

7.TOČKA

Razumem, da me sodelovanje v nacionalnem programu cepljenja, ne bo zaščitilo pred virusom Covid 19.

STE ŠE VEDNO PREPRIČANI, DA JE VARNO IN UČINKOVITO ???
ARE YOU STILL CONVINCED THAT IT IS SAFE AND EFFECTIVE ???

DOWNLOAD_SHARE_REUPLOAD!

108 views0 comments

I DON'T NEED

A WEAPON

I'M ONE !

"V času vsesplošnega zavajanja,

pripovedovanje resnice postane revolucionarno dejanje"

George Orwell